Şirketler Hukuku

img Şirketlere, Serbest Bölgeler ve Organize Sanayi Bölgeleri de dahil olmak üzere yatırım alanlarında hukuki hizmetler sunulmakta, şirketlerin Türkiye'deki yatırımları organize edilmekte, bu yatırımlar çerçevesinde ortaklık anlaşmaları hazırlanmakta ve şirket kuruluşlarında yer alınmakta, aynı şekilde Türk şirketlerinin yabancı ülkelerdeki yatırımları ile ilgili yazışma ve başvurulara ilişkin olarak danışmanlık yapılmaktadır.

Verilen hizmetler, Ticaret Hukuku Mevzuatı kapsamında dava öncesi, dava süreci ve dava sonrasında her türlü uyuşmazlığın çözümünü karşılayacak şekilde çeşitlilik göstermektedir.

Büromuz nezdinde verilen hizmetler;
• Şirket arasında ticari alacakaların ödenmemesinden kaynaklı doğan ihtilafların çözümü ve alacağın tahsiline yönelik hukuki işlemler
• Sözleşmelerden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmemesinden kaynaklı sözleşme ihlallerine ilişkin hukuki işlemler
• Haksız rekabetin önlenmesi
• Şirket Genel Kurul toplantılarının yapılması ,şirket ortakları arasında doğan ihtilafların çözümü
• Şirket Birleşmeleri ve Devralmaları
• Sermeye Arttırımları ve İndirimleri
• Hukuki Durum Tespit Raporlaması (Due Dilligence )
• Çek iptali