Bankacılık ve Finans Hukuku

Bankacılık ve Finans Hukuku

img Bankalar, mali kuruluşlar, finansal kiralama şirketleri, kredi alan şahıslar ve iflas uygulayıcıları büromuzca temsil edilip, her türlü hizmet avukat ve danışmanlarımızca sağlanmaktadır. Büromuzca verilen hizmetler:

• İdari ve düzenleyici sistem açısından kuruluşlar, bankacılık operasyonları ve mali organizasyonlar
• Bankalar Hukuku ve Finans/kredi Kuruluşlarının işleyişi, yapısı ve organizasyonu hakkında danışmanlık vermek
• Finansal Kiralama
• Kredi Sözleşmeleri
• Şirket Finansmanı
• Proje Finansmanı
• Uluslararası Ticaret Finansı
• Sermaye Piyasası Uygulamaları
• Denizcilik ve Yatçılık Finansmanı