Arabuluculuk

img 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile birlikte 2017 yılından itibaren büromuz; uyuşmazlıkların yargılama yolu ile çözüme ulaştırılmasının dışında: gönüllülük esasına dayalı ekonomik, hızlı, maliyeti düşük ve tarafları tatmin edici bir alternatif çözüm üretme yöntemi olan Arabuluculuk alanında etkinlik göstermektedir.

Ortaklar Hukuk Bürosu; uyuşmazlıkların çözümü sürecinde uyuşmazlığın taraflarını birlikte çözüm sürecine yaklaştırmayı, sürece etkin katılımlarını sağlama ve çözüm seçeneklerini birlikte üretme ve çoğaltmalarına yardımcı olmayı, çözüme ortak etme, tarafların menfaatlerini karşılayan ortak bir çözüme varma konusunda ortak bir zeminde buluşturmayı amaç edinir.

Anlaşma, uzlaşma ve ortak çözüm üretme konusunda uyuşmazlık taraflarını bir araya getirmeye çalışır.Toplumsal uzlaşı kültürünün hukuk ve uyuşmazlıkların çözümü alanında etkin kılınması amacını taşır.

Genel Arabuluculuk alanında çalışmalarını yürütmekle birlikte Ortaklar Hukuk Bürosu uzun yıllara dayanan Gayrimenkul Hukuku , İmar ve inşaat Hukuku, Kadastro ve Arazi Hukuku, İş Hukuku, Basın Hukuku, Tazminat Hukuku, Ticaret Hukuku ile Dış Ticaret Hukuku, Şirketler Hukuku ve Aile hukuku alanındaki uzmanlığından yola çıkarak bu alanlarda Arabuluculuk hizmetini yoğunlaştırmıştır.

Ortaklar Hukuk Bürosu; bölgesinde uzun süredir sürdürdüğü hizmet ile oluşturduğu güven, deneyim ve yetkinliğinin; Arabuluculuk alanında uyuşmazlıkların çözümünde etkin ve verimli olarak kullanmaktadır.