Medya Hukuku

img Yazılı basın, radyo ve televizyon yayın organlarının danışmanlığı, özellikle,
• Medya şirketi kurulumu
• Medya şirketleri alım ve satım danışmanlığı
• Medya organının faaliyetlerinin yürürlükteki mevzuata uygunluğunun sağlanması, (RTÜK vs. mevzuat)
• Yazılı ve görsel yayınlar nedeni ile açılmış maddi ve manevi zarar davaları
• Hakaret, iftira, onur kırıcı yayın iddiaları içeren davalar
• Medya şirketlerinin vergi ve iş hukuku yönünden incelenmesi
• Özel televizyon kuruluşları hakkında RTÜK ve diğer idari mercilerle ilgili hukuki işlemlerin yürütülmesi
• Medya Hukukuyla ilgili tüm hukuki sözleşmelerin yapılması yönünde hizmetler verilmekte, Medya Hukuku Mevzuatı kapsamında dava öncesi, dava süreci ve dava sonrasında her türlü uyuşmazlığın çözümünü karşılayacak şekilde çeşitlilik göstermektedir.