İdare Hukuku

img Verilen hizmetler, devlet teşkilatı altında bulunan idari mercilerin ve bağımsız idari otoritelerin yapmış olduğu idari işlemlere karşı idari başvurularda bulunulması, bu başvurular konusunda gerekli takibin yapılması, başvuruların neticelenmemesi halinde idare mahkemelerinin nezdinde dava sürecinin takip edilmesi başta olmak üzere İdare Hukuku Mevzuatı kapsamında dava öncesi, dava süreci ve dava sonrasında her türlü uyuşmazlığın çözümünü karşılayacak şekilde çeşitlilik göstermektedir.

Büromuz özellikle imar planı ,parselasyon işlemlerinde yapılan hukuka aykırı meclis kararlarının ve uygulamalarının , İmar Kanunu 42. Maddesine aykırılıktan düzenlenen idari yaptırım kararlarının idare mahkemesi nezdinde iptali için deneyimli kadrosu ile hizmet vermektedir.