İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku

img İcra ve İflas Hukuku alanında deneyimli kadromuz ile kişi ve şirketlerin ticari işlemlerinden kaynaklanan borç ve alacaklarının tahsili için başta Kocaeli ve İstanbul bölgesi olmak üzere tüm Türkiye genelinde icra ve iflas takiplerinin yapılması, başlatılan takiplerin tahsil ile sonuçlandırılması için gerekli tüm işlemlerin icrası ile borçluları cebri icra baskısıyla alacağın tahsili, müvekkillerimizin aleyhine başlatılan icra ve iflas takiplerine karşı itiraz ve şikayet işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve tüm bu işlemlere bağlı olarak lüzumu üzerine itirazın iptali, itirazın kaldırılması, menfi tespit ve tasarrufun iptali gibi gerekli tüm davaların takibi hususlarında hizmet vermekteyiz.