Bilişim ve İnternet Hukuku

Bilişim ve İnternet Hukuku

img Asrımızın bilim çağı, bilimin ve bilginin en hızlı yayın ve dağıtım şeklinin ise internet olduğu bilinmektedir. Bilinen bir gerçekte, bu bilginin yasal yollardan elde edilmemesi ve yasal bir şekilde kullanılmamasıdır. Kişilerin ve toplumun haklarına ve hürriyetine zarar verecek şekilde kullanılmasıdır. Bu konuda yeni yeni yasal düzenlemeler yapılmaktadır. Teknolojik hırsızlıklar, takip ve denetimler internet vasıtasıyla nasıl yapılmaktadır, bunu toplum henüz çok iyi bilememektedir. İnternetin ve internet vasıtasıyla yapılan yazışmaların ve haberleşmenin hukuktaki izdüşümü daha çok net değildir. Yapılan bu yeni düzenlemelerle daha iyi bir mesafe alınabileceğini düşünüyoruz. Bilişim ve internet hukuku önümüzdeki yılların favori hukuk dalıdır. İnterneti ve internetle yapılan bilişimi tam anlayamayan kişilerin bilimde,yargıda,savunmada mesafe alması mümkün değildir.